• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

Sundried Tomato Stuffed Chicken Breast Recipe

ENGLISH RECIPE

INGREDIENTS:

4x chicken breast fillets
20ml Sun dried pesto from your local supermarket (Foodies range)
4x slices of mozzarella cheese
4x large fresh Basil leaves or spinach leaves
Olive oil
Salt & Pepper

METHOD:

Preheat the oven to 180C. Place the chicken breast on a chopping board and, using a sharp knife, cut a slit horizontally into the side of the breast to make a deep pocket, but don’t cut all the way through.

Spread a little of the Sundried & Olive pesto inside the chicken fillet pocket.
Place the basil or spinach leaf and mozzarella cheese into the chicken fillet pocket and secure with toothpicks. Season with salt and pepper.

Heat a little olive oil in a frying pan and fry the chicken breast gently on all sides to seal and colour them and then remove from the pan. Place the stuffed breast onto a roasting tray and roast for 15 minutes. DO NOT overcook or your chicken breast will become tough.

Serves 4

SHOPPING LIST:

5 chicken breast filletts
Sundried Tomatoes in water or Sundried Tomato Paste
Mozarella Cheese
Fresh Basil
Olive Oil
Salt and Pepper

ZULU RECIPE

INGREDIENTS

Imikhwepha emine yenkukhu
U 20ml weMoya sundried tomato noma iOlive pesto yakaMoya noma yasesitolo
Izingcwecwe ezine zeMozzarella cheese
Amaqabunga amane eBasil noma isipinashi
Amafutha iOlive oil
Usawoti nophepha

INDLELA YOKWENZA

Shisisa uavini uwubeke ku 180c
Beka inyama yenkukhu phezu kwesi thebe bese usebenzisa ubese obukhali bese usika into sengathi ikhukhu elivuleke lathi ukushona engasiki kuphumele ngale.

Gcobisa iSundried eneOlive phakathi ekhukhwini lenyama. Faka iqabunga leBasil noma isipinashi kanye neMozzarella cheese ekhukhwini lakho lenyama  bese uvala ngetoothpick. Uma usuqedile bese uvuvuzela usawoti nophepha.

Shisisa amafutha amancane epanini bese uthosa inyama macala onke ukuze ibe nombala omuhle bese uyayisusa epanini uma isibrawni macala onke. Faka lenyama esistafiwe etreyini lokubhaka bese ukubhaka imizuzu engu 15 .Ungakupheki isikhathi eside ngoba ozoba lukhuni.