• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

Saucy Orange Pudding Recipe

ENGLISH RECIPE

INGREDIENTS:

125g butter
185g castor sugar
2 large eggs
Grated zest and juice of 1 orange
125g self-raising flour
1 small can of evaporated milk
10ml cornflour
Icing sugar for dusting

METHOD:

Beat the butter, 140g castor sugar and the eggs together until light & fluffy. Fold the orange zest, flour and 25ml evaporated milk. Spoon into a greased oven proof dish. Heat the remaining evaporated milk until boiling. Mix together the orange juice, remaining sugar and the cornflour and mix into the hot milk. Pour the milk mixture over the pudding mixture and bake in a preheated oven for 25-30 minutes. Dust with icing sugar and serve warm

Serves 4-6

SHOPPING LIST:

Butter
Castor Sugar
Eggs
1 x orange
Self Raising Flour
Maizina
Evaporated Milk

ZULU RECIPE

INGREDIENTS

125g weButter
185g waCastor sugar
Amaqanda amabili
Amakhasi agreythiwe eorange kanye namanzi alo
125g weSelf raising flour
Ikani elilodwa elincane leEvaporated milk
10ml weCorn flour
Uicing sugar wokuhlobisa

INDLELA YOKWENZA

Phehla ibutter,u 140g waCastor sugar kanye neqanda kuze kuhlangane kahle. Ubese ufoldela amakhasi eOrange,uflour kanye no 25ml weEvaporated milk.Bese ukuthela esitsheni esigcotshiwe futhi esingenayo kuavini. Ushisise ievaporated milk ize ibile uhlanganise iorange juice, ucator sugar usalile kanye necorn flour bese ukugovuzela obisini olushisayo. Bese uthela mixture yobisiphezu kwe mixture kapudding ukubhake imizuzu engu25 kuya kwengu30. Bese uvuvuzela uicing sugar phezulu ukuphake kushisa.