• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

French Onion Recipe

ENGLISH RECIPE

INGREDIENTS:

100g butter
8 onions sliced
1 tbsp fresh thyme
120ml sherry wine
1L brown chicken or veal stock
salt and pepper
Approx 16 slices of baguette
2 tbsp olive oil
1 clove garlic
100g grated Swiss cheese, Cheddar or Gruyere

METHOD:

Start by placing a pan on a high heat on the stove. Add the butter and let it melt. Just before it starts to brown, add about one third of the onions and stir slightly, just to let them settle. Let them sweat for about 5 minutes. When they start to brown, add another batch of onions. Repeat until all the onions are brown and well-caramelised, approximately after 20 minutes. The onions can be caramelised in small or large batches, depending on the size of the pot.

When the onions are nicely caramelized, add the sherry, the thyme and the chicken stock and season with salt and pepper. Scrape the bottom of the pan to integrate the residues from the caramelised onions that are stuck to the pan. Now stir the mixture, bring it to a simmer and let it cook for about 20 minutes.

You can now set the oven to its grill setting. Place slices of the bread on a tray and taking the garlic, rub each slice individually. Turn the pieces and repeat for the other side. Next, brush olive oil on each piece, season slightly with salt and pepper, turn them, and season as before. Place in oven for a minute until brown. Turn them to the other side and grill for another minute.

Next, skim the foam that has gathered on the surface of the soup and remove the french onion soup from the heat. Carefully spoon the soup into oven-resistant soup bowls. Now place a few of your freshly-made croutons on top and cover them with heaping amounts of grated cheese. Place in the oven for a minute, just until the cheese is melted.

Serves 4-6

SHOPPING LIST:

Butter
Onions
Fresh thyme
Sherry wine
Brown chicken or veal stock
Salt and pepper
Slices of baguette
Olive oil
Garlic
Swiss cheese, Cheddar or Gruyere

ZULU RECIPE

INGREDIENTS

100g webhotela
U anyanisi oyisishiyagalombili
(8) oqotshiwe
Ispuni esisodwa se picked thyme
1L we brown chicken noma I veal stock
Izingcezu eziyishumi nesthupha
(16) zebaguette
Izipuni ezimbili zamafutha
Ucezu lukagaliga olulodwa
120ml we sherry wine
Usawoti no phephe
100g we Swiss cheese o grethiwe, kungaba I cheddar noma I Gruyere

INDLELA YOKWENZA

Faka ibhodwe estofini esishisa kakhulu. Faka ibhotela uliyeke lincibilike. Lingakabi brown ibhotela faka okukodwa kokuthathu kwa anyanisi mase uyagoqoza. Kuyeke imizuzu emihlanu. Ngenkathi u anyanisi usuqala ukuba brown faka omunye futhi. Phinda phinda kuze kube wonke u anyanisi uba brown lokho kungathatha imizuzu elinganiselwa kwengamashumi amabili. U anyanisa ungathanjiswa ube mncane noma ube mningi kuncike ebubanzini bebhodwe.

Uma u anyanisi usuthambile faka I sherry, ithyme, ne stock yenkukhu base uthela usawoti no phephe. Hlikihla ipani lakho ukususa izinsalela za anyanisi oshisiwe. Manje goqoza kuze kuhlangane kupheke imizuzu engamashumi amabili. Usungalungisela uhhavini wakho ukuba ugrille Faka izingcezu zesinkwa ethreyini, usebenzisa ugaliga gcobisa ucezu ngalodwa. Phendula izingcezu ugcobe elinye icala. Okulandelayo gcobisa amafutha ocezwini ngalunye, zithele u Kufake ku hhavini umzuzu kuze kube brown uphinde uphendule elinye icala nalo ulifake Okulandelayo, Cwenga inzika esale ngaphansi kwesobho mase uyalisusa isobho ekushiseni Faka isobho ezindishini zesobho zika hhavini. Faka ama croutons ngaphezulu mase ufaka ushizi o greythiwe ngaphezulu. Kufake ku hhavini umzuzu kuze kuncibilike ushizi Uphakele abane kuya kwabayisithupha sawoti nophephe uphinde uziphendule njengasekuqaleni.

umzuzu kuhhavini Okulandelayo, Cwenga inzika esale ngaphansi kwesobho mase uyalisusa isobho ekushiseni Faka isobho ezindishini zesobho zika hhavini. Faka ama croutons ngaphezulu mase ufaka ushizi o greythiwe ngaphezulu. Kufake ku hhavini umzuzu kuze kuncibilike ushizi.

Uphakele abane kuya kwabayisithupha

 

Download English Recipe

Download  Zulu  Recipe