• Subscribe
  • Login
  • My Cart
083 445 1441
gail@starr.co.za

Online Basic Child Care (Zulu)

Online Basic Child Care (Zulu)

Current Status
Not Enrolled
Price
$R1000
Get Started

ZIHLOME OKANYE UMNAKEKELI BANTWANA NGAMAKHONO NOLWAZI OLUNZULU.

  • Amamojuli amahlanu(5)
  • Izifundo eziwu 28 ezihambisana nezithombe mdlalo (Video) ezingu25
  • Imibuzo ngemuva kokuqeda isifundo, kuzothunyelwa ngencwadi gesi(email) ukuze nixoxisane
  • Isitifiketi siyatholakala uma usuziqedile zonke izifundo zakho.

Ukuze ube nokuthula engqondweni, bhalisa manje.

Course Content

Expand All